سالیار صنعت پارس

تولید کننده انواع جرثقیل پشت کامیونی از 3 تن تا 20 تن